Jul 23

LED Bar VU Display Indicator

Led Vu Display9-schematic-diagram

LED Bar VU Display Indicator Circuit Schematic Diagram

Led Vu Display9-circuit

LED Bar VU Display Indicator PCB and Components Layout

Parts List

Resistor :

 • R1 ……………………………………. 1K
 • R2 ……………………………………. 1M
 • R3 …………………………………… 15K
 • R4 …………………………………. 220K
 • R5 …………………………………… 33K
 • R6 ……………………………………. 470
 • R7 ……………………………………. 330
 • R8 ……………………………………. 220
 • R9 ……………………………………. 150
 • R10 …………………………………… 100
 • R11 …………………………………….. 56
 • R12 ……………………………………. 33

Variable Resistor :

 • VR1 …………………………………… 50K

Capacitor :

 • C1,C2,C3 ………………………….. 2,2uF
 • C4 …………………………………. 100uF

Diode :

 • D1,—D5 ………………………… 1N4148
 • D6,—D11 …………………. LED Display

Transistor :

 • TR1,TR2 ………………………. FCS 9014
 • TR3 …………………………….. FCS 9015